YEKIRANI

Just another WordPress.com weblog

سوء قصد ایادی خبرسازی فارس به کروبی در نمایشگاه مطبوعات October 23, 2009

سوء قصد ایادی خبرسازی فارس به کروبی در نمایشگاه مطبوعات

در عکس اول مشخص است که فردی که کنار دست عکاس فارس قرار داشته لنگه کفشی به طرف شیخ پرتاب کرده تا او عکس بگیرد! در عکس دوم که با اختلاف صدم ثانیه از عکس اول گرفته شده (دست پرتاب کننده کفش هنوز در همان حالت است) مشخص است که سر شیخ بر اثر اصابت کفش زخمی شده و لنز عکاس عکس اول در پایین عکس کاملا مشخص است گویی تمام عکاسان خبرگزاری فالس با دوربین های آماده و در زاویه مناسب آماده عکاسی از این صحنه بوده اند آنهم درصدم ثانیه و در آن شلوغی جمعیت! نکته جالب دیگر این است که عکاس هر دو عکس حامد ملک پور عنوان شده! خودتان ببینبد و قضاوت کنید (برای دیدن عکس بزرگ تر روی آن کلیک کنید).

Advertisements